Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Property advice and technical assistance.
Възлагащ орган:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Дата на публикация в TED:
29/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
30/08/2017
Статус:
Затворена
Данни на документа
Tender Specifications
N/A
Технически спецификации
28/07/2017
English (en)