Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Framework contracts to rent vehicles for tests and measurements and to transport...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
02/09/2017
Краен срок за получаване на оферти:
05/10/2017
Статус:
Затворена
Данни на документа
LOT 1 - Draft contract
1
Проектодоговор
30/08/2017
English (en)