Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Collection of soil data in SOTER format from 14 Danube strategy countries, at sc...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
17/10/2017
Краен срок за получаване на оферти:
04/01/2018
Статус:
Затворена
Данни на документа
Annex I.1 Declaration-honour-en
N/A
Клетвена декларация
13/10/2017
English (en)