Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Single service framework contract on assistance and technical support for the ev...
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
26/10/2017
Краен срок за получаване на оферти:
12/12/2017
Статус:
Затворена
Данни на документа
Annex 3 Declaration on honour
N/A
Приложения
17/10/2017
English (en)