Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Single service framework contract on assistance and technical support for the ev...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
26/10/2017
Краен срок за получаване на оферти:
12/12/2017
Статус:
Затворена
Данни на документа
Annex 1 Draft Framework Contract
N/A
Проектодоговор
17/10/2017
English (en)