Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
IT Infrastructure services
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
20/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
28/02/2018
Статус:
Затворена
Данни на документа
3. Annex II Financial Proposal
Annex II_Financial proposal
N/A
Price schedule
20/12/2017
English (en)