Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Gestión de Eventos
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
30/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
15/02/2018
Статус:
Затворена
Данни на документа
Invitacion a licitar
N/A
Покана
20/12/2017
español (es)