Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Framework Contract on Services related to the Coordination and Provision of Supp...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
18/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
31/10/2018
Статус:
Затворена
Данни на документа
Legal entity form (link)
Link to forms
N/A
Приложения
20/06/2018
English (en)