Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
European Training Programme in Entrepreneurship for Educators
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Дата на публикация в TED:
17/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
15/01/2019
Статус:
Затворена
Данни на документа
Annex 2: Letter of submission of tender
N/A
Приложения
09/08/2018
English (en)