Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Translation Services Into Croatian, German, Irish, Polish, Romanian and Spanish
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Translation
Дата на публикация в TED:
06/11/2018
Краен срок за получаване на оферти:
07/12/2018
Статус:
Затворена
Данни на документа
Specifications
v2
N/A
Технически спецификации
25/10/2018
English (en)