Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Supply, Installation and Maintenance of a Modular Liquid Chromatographic Triple ...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Дата на публикация в TED:
29/11/2018
Краен срок за получаване на оферти:
10/01/2019
Статус:
Затворена
Данни на документа
1.1.1 Administrative Annex- Annex 1 - declaration-honour-2018-en
Declaration on honour
N/A
Клетвена декларация
22/11/2018
English (en)