Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Multiple Service Framework Contract with reopening of competition for the provis...
Възлагащ орган:
Structural Reform Support Service
Дата на публикация в TED:
21/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
06/02/2019
Статус:
Затворена
Данни на документа
ANNEX 3_FwC2_Tender_Submission_Form.
N/A
Приложения
21/12/2018
English (en)