Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Supply of electricity with Green Option
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
18/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
05/04/2019
Статус:
Затворена
Данни на документа
Allegato 5 - Dichiarazione sull'onore relativa ai criteri di selezione
N/A
Клетвена декларация
11/02/2019
italiano (it)