Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Support to the Implementation of the Reconstruction of the Public Lighting Syste...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
04/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
15/04/2019
Статус:
Затворена
Данни на документа
Terms of Reference
N/A
Технически спецификации
22/02/2019
English (en)