Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Property Advisory Services
Възлагащ орган:
European Banking Authority (EBA)
Дата на публикация в TED:
06/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
04/04/2019
Статус:
Затворена
Данни на документа
Declaration on honour
N/A
Клетвена декларация
01/03/2019
English (en)