Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Drug Pipeline Database
Възлагащ орган:
European Medicines Agency (EMA)
Дата на публикация в TED:
25/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
24/04/2019
Статус:
Затворена
Данни на документа
Annex IV - Minimum technical requirements declaration
N/A
Приложения
19/03/2019
English (en)