Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
ECHO/B3/SER/2019/07 Pilot Training Course for Burns Assessment Teams
Възлагащ орган:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Дата на публикация в TED:
19/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
24/05/2019
Статус:
Затворена
Данни на документа
3. Draft Contract
N/A
Проектодоговор
12/04/2019
English (en)