Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Gender-Sensitive Language Review in English and any Other EU Language
Възлагащ орган:
European Institute for Gender Equality
Дата на публикация в TED:
23/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
02/07/2019
Статус:
Затворена
Данни на документа
Draft contract
N/A
Проектодоговор
16/05/2019
English (en)