Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
UCA 19/029 Facility Management Helpdesk
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
18/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
18/07/2019
Статус:
Затворена
Данни на документа
UCA 19-029 Draft FWC
N/A
Проектодоговор
11/06/2019
English (en) français (fr)