Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Reception and Switchboard Management and Hosting Services
Възлагащ орган:
European Medicines Agency (EMA)
Дата на публикация в TED:
12/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
18/07/2019
Статус:
Затворена
Данни на документа
Annex I - Information sheet and declaration
N/A
Приложения
11/06/2019
English (en)