Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Web reporting and statistical tool for the STCW-IS
Възлагащ орган:
European Maritime Safety Agency
Дата на публикация в TED:
25/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
31/07/2019
Статус:
Затворена
Данни на документа
Appendix 5 - Working_Procedures_Service_Requirements
N/A
Приложения
18/06/2019
English (en)