Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Integrated Case Management System
Възлагащ орган:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Дата на публикация в TED:
14/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
17/04/2020
Статус:
Затворена
Данни на документа
Annexe 06 - Proposition financière
N/A
Приложения
07/08/2019
English (en) français (fr)