Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Housing Exclusion: Problem Tree Analysis and Production of Policy Toolkit
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
04/11/2020
Краен срок за получаване на оферти:
08/01/2021
Статус:
Затворена
Данни на документа
Declaration
N/A
Клетвена декларация
28/10/2020
English (en)