Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Establishment of the ‘European sustainable chemicals support service’.
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Дата на публикация в TED:
05/08/2015
Краен срок за получаване на оферти:
09/09/2015
Статус:
Затворена
Данни на документа
Power of Attorney
N/A
Приложения
14/07/2015
English (en)