Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Establishment of the ‘European sustainable chemicals support service’.
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
05/08/2015
Краен срок за получаване на оферти:
09/09/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Данни на документа
Power of Attorney
N/A
Приложения
14/07/2015
English (en)