Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Framework Contract for Acquisition of Promotional Material — OLAF D4 99 2021
Възлагащ орган:
European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Дата на публикация в TED:
23/04/2021
Краен срок за получаване на оферти:
04/06/2021
Статус:
Затворена
Данни на документа
Invitation to tender - OLAF D4 99 2021 - Promotional items - OLAF2021OP0002
Invitation letter
N/A
Покана
20/04/2021
English (en)