Information om udbud

Titel:
Single service framework contract on assistance and technical support for the ev...
Ordregivende myndighed:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dato for offentliggørelse på Ted:
26/10/2017
Frist for modtagelse af bud:
12/12/2017
Status:
Lukket
Information om dokumenter
Annex 2.1 Statement of turnover
Finder ikke anvendelse
Bilag
17/10/2017
English (en)