Information om udbud

Titel:
Multiple Service Framework Contract with reopening of competition for the provis...
Ordregivende myndighed:
Structural Reform Support Service
Dato for offentliggørelse på Ted:
21/12/2018
Frist for modtagelse af bud:
06/02/2019
Status:
Lukket
Information om dokumenter
ANNEX 3_FwC2_Tender_Submission_Form.
Finder ikke anvendelse
Bilag
21/12/2018
English (en)