Information om udbud

Titel:
Drug Pipeline Database
Ordregivende myndighed:
European Medicines Agency (EMA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
25/03/2019
Frist for modtagelse af bud:
24/04/2019
Status:
Lukket
Information om dokumenter
Annex IV - Minimum technical requirements declaration
Finder ikke anvendelse
Bilag
19/03/2019
English (en)