Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of long-term Expertise and Support Staff for the Intellectual Property...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/08/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Application form for EU-funded service contract
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
12/08/2021
English (en)