Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Review of the published exposure data on pesticides for residents and bystanders...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/09/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/11/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Simplified Financial Statement updated
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
18/09/2015
English (en)