Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
15.CAT.OP.042 - ‘Cyber defence training and exercise, coordination and support p...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/12/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
15.CAT.OP.042 Specifications
Tendering Specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
12/10/2015
English (en)