Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that questions submitted between 23.12.2021-09.01.2022 will be answered from the 10.01.2022.
Τίτλος:
Behavioural Experiment with Farmers
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/12/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/01/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
1. Adm. Annex OP 2814
Tender specifications - adm. part
Άνευ αντικειμένου
Συγγραφή υποχρεώσεων
25/11/2021
English (en)