Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, waste management and sanitary supplies.
Αναθέτουσα αρχή:
EUROJUST
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Phase I - Invitation to Apply
Phase I - Invitation to Apply
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
16/10/2015
English (en)