Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
IT Platform to Support the European Reference Networks in Medical Discussions on...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/12/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/02/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Word version - ToR annexes
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
03/12/2021
English (en)