Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Contrat-cadre de travaux neufs techniques spéciales.
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Bordereau de prix - Lot 1
Άνευ αντικειμένου
Price schedule
08/12/2015
français (fr)