Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Transport de matériel entre Bruxelles et Strasbourg et entre Bruxelles et Luxemb...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Spécifications techniques
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
09/12/2015
français (fr)