Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
OC/EFSA/PRAS/2015/07 - Literature review and appraisal on alternative neurotoxic...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 5_simplified financial statement
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
10/12/2015
English (en)