Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
'Archibus migration and consulting services'.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/01/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annexes
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
23/12/2015
English (en)