Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical Assistance by an Infrastructure Project Leader at JRC Petten (#2)
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Petten (JRC-PTT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/09/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Draft contract annexes
Draft contract annex
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
14/07/2022
English (en)