Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Achat de 5 camionnettes de ≤ 3,5 tonnes.
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/01/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Draft contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
11/01/2016
Deutsch (de)