Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The new deadline for tenders is Monday 17 October 16h00.
Τίτλος:
Pilot Project: EU Innovation Procurement Observatory – CNECT/2022/OP/0055
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/08/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/10/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Model Service Contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
22/08/2022
English (en)