Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Appel d’offres no 06D10/2022/M037 – contrat-cadre de prestations de maîtrise d’œ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/08/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/10/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Bordereau de prix (xls)
Άνευ αντικειμένου
Price schedule
23/08/2022
français (fr)