Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Security Guard and Reception/Switchboard Services for the Premises of the EU-Hou...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/01/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/04/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
01 - 02 - Valintaperusteita koskeva vakuutus - 2022-0623
Declaration on honour (tender)
Άνευ αντικειμένου
Υπεύθυνη δήλωση
17/01/2023
suomi (fi)