Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework Contract for Analytical Services on Economic Aspects of Agri-food Prod...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/04/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/08/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
FWC1 Analytical services - draft fwc-service-2022-en final
Draft contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
04/04/2023
English (en)