Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Projet d'extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembour...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/05/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/07/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
A.Guide
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
25/04/2016
Deutsch (de) English (en) français (fr)