Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on the feasibility of a European personal pensions framework.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/05/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/07/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
annexes
annexes
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
18/05/2016
English (en)