Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of fire alarm system for Eurofound.
Αναθέτουσα αρχή:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/07/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Part B - Tender Specifications - Provision of fire alarm system for Eurofound
Tender Specifications
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
27/05/2016
English (en)