Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
SMART 2016/0043 - Broadband coverage in Europe.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/07/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Model Contract
Model Contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
01/06/2016
English (en)