Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Call for expression of interest for establishing a list of pre-selected candidat...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Ημερομηνία έναρξης:
19/07/2016
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
31/01/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex B - Declaration of Honour
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
08/07/2016
English (en)