Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Patent annuities and trade mark renewal services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Administrative Annex ANNEX 1
Άνευ αντικειμένου
Υπεύθυνη δήλωση
19/07/2016
English (en)